مدیریت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر همکاری مستمر با بورس کالا از نظارت دقیق بر نحوه تولید و عرضه محصولات پتروشیمی با توجه به نیاز بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می شود اما نظارت بر عملکرد واحد های تولیدی ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود.

بر اساس این گزارش ، در صورت دریافت گزارش وقوع تخلف در بازار محصولات پتروشیمی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نهاد های نظارتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موارد را اعلام می کند تا برخوردهای قانونی لازم بر اساس قوانین و مقررات اعمال شود.

اکنون تمام دستگاه های نظارتی در تلاش هستند تا بازار محصولات پتروشیمی شفاف باشد ودر این مسیر تعامل و همکاری بیشتر انجمن ها ی تخصصی، تعاونی ها و تشکل های پتروشیمی می تواند منجر به ظهور بازاری پویا و شفاف شود .

 

https://ipna.news/152574کپی شد!
منبع