کتاب “روایت پرواز” به قلم عبدالرضا غلامی از مدیران صنعت پتروشیمی کشور منتشر شد

ایپنا- کتاب “روایت پرواز” به قلم عبدالرضا غلامی از مدیران صنعت پتروشیمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، “روایت پرواز”، روایتی از تجربه مدیریتی پنج ساله عبدالرضا غلامی در شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی است.

غلامی در کتاب روایت پرواز در ۱۳۰ صفحه چالش‌ها، تجارب و موفقیت های کسب شده در دوران مدیریت پنج ساله اش بر شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی را به رشته تحریر درآورده است که به زودی منتشر خواهد شد.