تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به هفته آینده موکول شد

دبیر ستاد تنظیم بازار از عدم بررسی دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: بررسی این موضوع به جلسه هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،محمدرضا کلامی درباره آخرین وضعیت تنظیم بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده بود در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار در این باره تصمیم گیری شود که این موضوع بررسی نشد.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره دلیل بررسی نشدن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی افزود: به دلیل اینکه سقف جلسه ستاد تا ۱۱ صبح بود و دستور جلسه نیز زیاد بود این موضوع به جلسه این هفته تنظیم بازار نرسید.

وی گفت: دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی حتما در جلسه آینده ستاد بررسی خواهد شد.