تلاش جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش رضایتمندی بیماران در بیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهر

دکتر ناصر امیرپور رئیس بیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهر :در جلسه ای با معاونین و مسئولین بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر بر ضرورت تلاش و همدلی بیشتر در ارائه خدمات با کیفیت بهتر و کسب رضایت مراجعین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دکتر ناصر امیرپور رئیس بیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهر اظهار داشت وقت آن است تا همه مسئولین و پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر با تلاش مضاعف، همدلی و مسئولیت پذیری اخلاقی و ارائه راهکارهایی مناسب، کیفیت خدمات درمانی را ارتقاء داده و رضایت مراجعین را فراهم آورند.

دکتر امیرپور افزود: افزایش رضایتمندی مراجعین، یک شاخص مهم کیفیت می باشد و تمامی پرسنل می بایست در راستای تکریم مراجعین و بیماران همت گمارند.
در پایان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر ابراز داشت ،امید است با همت و تلاش کلیه کارکنان و نیز حمایت شرکت‌های منطقه بتوانیم بهترین خدمات درمانی را به جمعیت تحت پوشش و نیز مردم منطقه ارائه دهیم.

https://ipna.news/152493کپی شد!