تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا

در هفته گذشته شاهد عرضه ۳.۰۳۶ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۷۲۶ تنی و حجم معاملات ۵۹۴ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه افزایش ۴۴ تنی را نشان می‌دهد.

در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۷۰۶ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۷.۱۲۶ تنی مشتریان و حجم معاملات ۲.۷۰۶ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه با افزایش ۹۴۶ تنی همراه بود.

• تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با رشد ۲.۱ درصدی نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۲۲۶.۷۳۱ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۶۱۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۳.۰۳۶ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۷۲۶ تنی و حجم معاملات ۵۹۴ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه افزایش ۴۴ تنی را نشان می‌دهد. نرخ این محصول با رشد ۳.۶ درصدی در مقایسه با هفته گذشته همراه بود، نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۱۵۶.۳۴۲ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۹۲ میلیارد و ۸۶۷ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

• تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

تداوم رشد نرخ فروش پلی پروپیلن جم در بورس کالا:
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه ۶.۰۱۸ تنی انواع پلی پروپیلن توسط شرکت پلی پروپیلن جم بودیم که با تقاضای ۱۵.۱۱۶ تنی مشتریان و حجم معاملات ۶.۰۱۸ تنی مواجه شد.

• تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی پروپیلن با رشد ۳.۸ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۲۶.۲۶۴ هزار ریال در هر تن رسید. ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به تغییر چشمگیر در حجم معاملات و همچنین افزایش نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۱ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین روند قیمتی ماه‌های اخیر انواع پلی پروپیلن‌های شرکت را مشاهده می‌نمایید.

• تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

رشد ۵ درصدی نرخ فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته ۱.۰۱۲ تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله ۹۶۶ تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه با کاهش ۴۶ تنی همراه بود.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

نرخ پایه عرضه این محصول با رشد ۵ درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به ۵۹.۷۷۶ هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به ۵۷ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

رشد حدود ۳ درصدی نرخ فروش استایرن منومر پتروشیمی پارس در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۷.۵۱۲ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بودیم که با تقاضای ۸.۷۳۶ و حجم معاملات ۷.۵۱۲ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه، بدون تغییر همراه بود.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۱۰۹.۵۵۹ هزار ریال در هر تن رسید که رشد ۲.۸ درصدی را نسبت هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه همراه بود. همچنین ارزش معاملات در این هفته به ۸۱۷ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌نمایید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

افزایش بیش از ۲.۰۰۰ تنی فروش پلی پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت ۴.۴۸۰۰ تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۶.۲۲۰ تنی و حجم معاملات ۴.۲۰۰ تنی در قیمت میانگین ۱۹۴.۴۱۲ هزار ریال در هر تن معامله شد. ارزش معاملات این محصول با توجه به افت ۴.۵ درصدی و همچنین افزایش ۲.۱۰۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه، به رقم ۸۱۶ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال رسید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی محصول پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

همچنین در هفته گذشته ۱.۵۲۰ تن از پلی اتیلن سنگین پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۳۸۰ تن کاهش را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است ارزش معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۲۷۴ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال رسید.

از طرفی در هفته گذشته پتروشیمی اراک موفق به فروش ۱.۴۲۰ تن پلی اتیلن سبک در بورس کالا شد رسید که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۸۲۰ تن کاهش را نشان می‌دهد. ارزش این حجم از معاملات ۲۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

رشد ۵ درصدی نرخ فروش پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت ۶.۸۵۲ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۹.۴۹۴ تنی و معاملات ۵.۷۵۲ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۵۷.۳۸۷ هزار ریال در هر تن صورت گرفت. ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۵ درصدی نرخ فروش و همچنین کاهش ۱.۰۹۴ تنی در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۹۰۵ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال رسید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمتی هفتگی پلی اتیلن سنگین این شرکت ارائه شده است.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

رشد بیش از ۶ درصدی نرخ فروش پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت ۲.۴۰۰ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۲.۳۸۰ تنی و معاملات ۲.۰۰۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۶۵.۴۳۵ هزار ریال در هر تن صورت گرفت. ارزش معاملات آن با توجه به عدم تغییر چشمگیر در نرخ فروش و افزایش ۱.۳۶۰ تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۳۳۰ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال رسید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

همچنین در این هفته شاهد عرضه ۳.۲۱۲ تن محصولات پلی اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۴.۵۳۲ تنی همراه بود و در نهایت منجر به معاملات ۳.۲۱۲ تنی شد. نرخ این محصول با رشد ۶.۴ درصدی در مقایسه با هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۱۵۵.۴۱۰ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به رشد نرخ فروش به ۴۹۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات و همچنین نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی اتیلن سنگین شرکت ارائه شده است.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

افزایش ۱.۰۰۰ تنی میزان فروش آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۰۰۰ تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضا و حجم معاملات ۱.۶۴۰ تنی از این محصول همراه بود. نرخ متوسط هر تن از این محصول با رشد ۰.۵ درصدی به ۸۸.۲۳۲ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات با توجه به رشد نرخ فروش و همچنین افزایش ۱.۰۰۰ تنی میزان فروش در مقایسه با هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۱۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال رسید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

آخرین جدول معاملات محصول آرتوزایلین و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی این محصول که مربوط به معاملات هفته گذشته این شرکت می‌باشد، در ادامه ارائه شده است.

همچنین لازم به ذکر است این هفته شرکت پتروشیمی نوری موفق به فروش محصول پارازایلین خود نشد.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

رشد چشمگیر نرخ فروش کریستال ملامین پتروشمی خراسان در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی خراسان در هفته گذشته ۳۰۰ تن کریستال ملامین را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۴۴۵ تنی و حجم معاملات ۳۰۰ تنی همراه بود. میانگین نرخ هر تن از این محصول ۱۷۰.۰۵۳ هزار ریال در هر تن به فروش رسید. ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد چشمگیر ۱۷ درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش ۸۰ تنی در میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه به ۵۱ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال رسید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

همچنین دیگر محصول اصلی شرکت یعنی اوره پریل با عرضه ۷۰۰ تنی و فروش ۷۰۰ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه بدون تغییر همراه بود. از طرفی نرخ فروش هر تن از این محصول در بورس کالا ۳۵.۳۵۷ هزار ریال می‌باشد که با افت ۲.۵ درصدی همراه بود.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره گرانول و کریستال ملامین شرکت را در ادامه مشاهده می‌نمایید.

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا:

https://ipna.news/152474کپی شد!