مروری بر مجمع عمومی “شاروم”

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه تامین تقسیم مبلغ ۳۶۵ ریال سود خالص هر سهم و ۲۵۷ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در دوشنبه ۲شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه “شاروم” برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه عبارت است از:

  • سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۵۷ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۳۶۵ ریال تصویب شد.
  • سود خالص ۲۵۵ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۷۵ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال اعلام شد.
https://ipna.news/152447کپی شد!