آگهی مناقصه عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوانخرید اقلام مورد نیاز IT به شرح جدول جدول پیوست شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/123

https://ipna.news/152431کپی شد!