داماد فراریِ وزیر سابق صنعت سر از کانادا درآورد!

تصویری از محل سکونت داماد فراری وزیر سابق صنعت در کانادا را منتشر کرد.در تصویری که از علی اشرف ریاحی؛ داماد وزیر سابق صنعت که بعد از شرکت در ۹ جلسه دادگاه پتروشیمی از کشور گریخت منتشر شده وی را در حال قدم زدن در یکی از خیابان های تورنتوی..

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،تصویری از محل سکونت داماد فراری وزیر سابق صنعت در کانادا را منتشر کرد. داماد وزیر سابق صنعت که بعد از شرکت در ۹ جلسه دادگاه پتروشیمی از کشور گریخت منتشر شده وی را در حال قدم زدن در یکی از خیابان های تورنتوی کانادا نشان می‌دهد!

این متهم فراری تحت نظر قرار گرفته و کارهای مربوط به استرداد وی در حال انجام است.علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده است که به دلیل اینکه متهم ۶٫۶ میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی است ممنوع الخروج بوده و نمی توانسته از کشور خارج شود، بنابراین داماد فراری نعمت زاده متواری شده است.علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، ‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.