تخصیص پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد/انتقال پساب به پتروشیمی هگمتانه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به انتقال پساب به پتروشیمی هگمتانه و تخصیص پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد، از وضعیت چاه ها و سدهای استان سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان  با اشاره به  انتقال پساب به پتروشیمی هگمتانه و  تخصیص پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد،  وبیان اینکه تاکنون ۷۶ درصد مخازن سدهای استان پر شده است، از مطالعه احداث ۱۰ سد در استان خبر داد و گفت: ۱۰ سد در استان در دست مطالعه است که ۱۲۶ متر مکعب ظرفیت دارند.

منصور ستوده  با اشاره به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: در سد خرم‌رود تویسرکان ۳۷۰۰ میلیارد ریال، در طرح آبرسانی به شهر همدان ۵۰۰ میلیارد ریال و در طرح آبرسانی به ملایر ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم استفاده از پساب در نیروگاه مفتح است که ۲۰ حلقه چاه را مسدود کرد، افزود:  در حال حاضر ۱۰ میلیون مترمکعب پساب فاضلاب در اختیار نیروگاه قرار گرفته و تولید این نیروگاه صددرصد است.

ستوده با اشاره به انتقال پساب به پتروشیمی هگمتانه، مطرح کرد: ۶۳۰ هزار مترمکعب پساب به پتروشیمی هگمتانه انتقال داده خواهد شد به طوریکه قرار است با اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری پساب به پتروشیمی برسد و چاه‌های خود را پلمب کند.

وی از تخصیص پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد خبر داد و خاطرنشان کرد: سه میلیون مترمکعب مجوز انتقال پساب به این منطقه اقتصادی اخذ شده که امیدواریم صنایع مستقر در این منطقه رونق تولید داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان همدان با اشاره به انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز یادآور شد: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۴۵۲۳ چاه غیرمجاز مسدود شده است.

وی با تأکید بر اینکه نصب کنتورهای هوشمند، انسداد چاه‌های غیرمجاز و تعدیل پروانه‌ها باعث شده خروجی کار بهبود منابع زیرزمینی باشد، گفت: در حفاظت منابع آب زیرزمینی نصب کنتورهای هوشمند مهم است تا بیشتر چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند آب و برق متصل شود که بر این اساس ۴۹۸۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها نصب شد که ۳۵ درصد چاه‌ها را مشمول می‌شود.