انتخاب پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان مودی نمونه مالیاتی استان خوزستان

پتروشیمی شهید تند گویان به عنوان مودی نمونه مالیاتی استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در مراسمی که در اداره امور مالیاتی بندر ماهشهر با حضور سید رضا قاسمی شهری مدیر عامل و محمد شایگان مدیر مالی این  شرکت برگزار شد، از پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان مودی نمونه استان خوزستان درسال ۱۳۹۸تقدیر گردید.
در این برنامه احمد ممبینی معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی مالیاتی بندر ماهشهر ضمن تقدیر از عملکرد مالیاتی پتروشیمی شهید تندگویان ، لوح تقدیری به عنوان مودی نمونه سال ۹۸ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تقدیم کرد.
https://ipna.news/152342کپی شد!
151 Queries 1,228 sec(s)