ارزیابی نحوه مدیریت بحران کرونا در شش ماه اخیر در معاونت بهداشت و طب صنعتی

جلسه ارزیابی نحوه مدیریت بحران کرونا در معاونت بهداشت و طب صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ جلسه راهبردی معاونت بهداشت و طب صنعتی در روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ در سالن جلسات بهداشت و طب صنعتی برگزار شد.

این جلسه با هدف ارزیابی اقدامات انجام شده در معاونت بهداشت و طب صنعتی بهداشت و درمان اهواز در راستای مدیریت بحران کرونا ویروس در شش ماه اخیر، برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید مسئولین بخش ها و واحدهای مختلف نقاط قوت و ضعف و تجربیات شش ماهه اخیر واحد تحت سرپرستی خود در مدیریت این بحران را در جلسات بعدی مطرح نموده تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برنامه ریزی لازم در صورت مواجهه با بحران احتمالی در پاییز ، پیشاپیش انجام گیرد.

گفتنی ست در این جلسه در خصوص انجام معاینات صنعتی شاغلین ضمن رعایت همه ی پروتکل های بهداشتی ، با توجه به وضعیت سفید استان خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

https://ipna.news/152255کپی شد!