پاسخ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان نفت در خصوص قطع خدمات درمانی بیمارستان نفت بندرماهشهر

واکنش مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان نفت به مصاحبه مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در خصوص قطع خدمات درمانی بیمارستان نفت بندرماهشهر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، دکتر سمیع مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان نفت در خصوص قطع خدمات درمانی بیمارستان نفت بندرماهشهر گفت: عدم واریز سرانه درمان از سوی شرکت های منطقه باعث اخذ این تصمیم و اقدام شده است که به هیچ وجه طالب آن نبوده ایم.

وی در ادامه گفت: تا آذر ماه سال ۹۸ هیچگونه دریافتی از سرانه درمان نداشته و پس از تذکر و پیگیری ها، مقداری از معوقات سازمان از طرف شرکت های پتروشیمی وصول شد.

خدمات ما با توجه به مطالبات مالی و نبود قرارداد، تا تیرماه امسال ادامه داشت که به خواست مکرر ما پس از بستن قرارداد و دریافت مقداری از معوقات مالی باز هم هیچگونه پرداختی صورت نگرفت و ما مجبور به قطع همکاری و عدم ارائه خدمات شده ایم.

https://ipna.news/152245کپی شد!