افزایش نسبت تولید به ظرفیت در پتروشیمی کارون

مدیرعامل پتروشیمی کارون گفت: طی ۵ ماه نخست امسال نسبت تولید به ظرفیت پتروشیمی کارون به ۷۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مدیرعامل پتروشیمی کارون گفت: مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای متنوع سازی سبد تولید محصولات برای کاهش ریسک تولید در زنجیره ایزوسیانات رکورد جدید تولید در ۴ ماهه نخست امسال را ثبت کرد و تاکنون نسبت تولید به ظرفیت پتروشیمی کارون به ۷۰ درصد رسیده است.

او افزود: مدیرعامل صنایع پتروشیمی تاکنون ۳ دستور مهم برای متنوع سازی سبد محصولات، رفع گلوگاه‌های تولید و کاهش ریسک و هزینه تولید محصولات پتروشیمی کارون داشته است.

صدیقی زاده تصریح کرد: رکورد تولید شکسته شده و در صورت تامین خوراک با رفع کامل موانع تولید امکان تولید با ۱۰۰ ظرفیت فعلی را هم همین امروز داریم، ضمن آنکه به زودی دست کم ۹ تا ۱۰ گرید جدید محصولات زنجیره ایزوسیانات در امسال تولید تجاری و عرضه می‌شود.

مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به استفاده از کاتالیست‌ها با فلزات کم بهاتر نسبت به گرانبها و کالا‌های ایرانی گفت: تا امروز حدود ۵۰ درصد بیش از مدت مشابه پارسال تولید در پتروشیمی کارون افزایش یافته است.

https://ipna.news/152243کپی شد!