آگهی مناقصه شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان خرید ۱۸۰۰ عدد AIR FILTER شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آگهی‌ زیر مراجعه کنید.

https://ipna.news/152229کپی شد!