عدم‌ پاسخگویی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص رای دیوان عدالت اداری

با رای دیوان عدالت اداری مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان شرکت ها حقوق کامل محاسبه می گردد اما بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ این دستور، اجرای آن صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، رای دیوان عدالت که قانون محاسبه پایه حقوق را برای بازنشستگان شرکت ها مبنا قرار می داده است لغو و حقوق کامل مدنظر قرار خواهد گرفت.

پس‌از پیگیری های خبرنگار خبرگزاری ایپنا در این خصوص از مسئولین سازمان منطقه ویژه هیچگونه جوابی به این مطالبه کارمندان داده نشد.

فرجی مسئول دفتر رئیس سازمان منطقه ویژه علاوه بر عدم پاسخگویی توپ را در زمین روابط عمومی انداخته و روابط عمومی با بیان اینکه اداره کار متولی این‌ امر است از پاسخ به این مهم سر باز زده است.

مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه بندرماهشهر در این خصوص گفت: این قانون خارج از وظایف این اداره است و اطلاعات پیرامون این موضوع و اجرای آن منوط به نظر رئیس سازمان منطقه ویژه می‌باشد.

حال سوال اینجاست چه ضرری از اجرای این طرح که دیوان عدالت اداری به آن رای داده است برای مسئولین دارد که رفتاری نامتعارف و عدم‌ پاسخگویی را پیشه گرفته اند.

تمکین از رای صادره و پاسخگویی به مطالبه کارمندانی که در شرف بازنشستگی هستند بسیار مهم و لازم است، اما فرافکنی مسئولین امر شبهاتی در ذهن ایجاد می کند که آیا در اجرای این طرح سود و ضرری نهفته است.

خبرگزاری ایپنا تا حصول نتیجه و پاسخگویی مدیران‌ ارشد سازمان منطقه ویژه پیگیر موضوع خواهد بود.

https://ipna.news/152220کپی شد!