سودسازی سالانه برای “پترول”

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده و خارج از بازار سرمایه مبلغ ۲۹ هزار و ۳۷۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛گزارش ارائه شده صورت‌های مالی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به شرح زیر در کدال منتشر شد.
در صورت سود و زیان سال ۹۸ “پترول” آمده که سود خالص این شرکت مبلغ ۲هزار و ۵۸میلیارد و ۳۰۹میلیون ریال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۹۷، افزایش صعودی ۵۶۱ درصدی را از این شرکت نظاره‌گر هستیم.
در صورت وضعیت مالی “پترول” مقدار سود انباشته در سال ۹۸، مبلغ ۲ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال ارزیابی شده که نسبت به همین دوره مالی در سال ۹۷، ۵۴۲ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده و خارج از بازار سرمایه مبلغ ۲۹ هزار و ۳۷۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال بوده که این میزان از تعداد ۲۲ شرکت به دست آمده اما؛ در انتهای دوره خردادماه ۹۹، جمع سرمایه‌گذاری‌ها معادل ۳۴۰ هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال بوده که حدودا ۱۶ درصد کاهش داشته است.
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ از محل واگذاری سهام ۹۳۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال گذشته ۲.۴۷۷ درصد رشد داشته است.
حال باید دید که آیا اوضاع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده “پترول” که نسبت به ماه گذشته با کاهش مواجه شده، با ادامه روند  روبه‌رشد نرخ‌های نفت و البته سایه منحوس کروناویروس به کجا ختم خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.