از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۹ به مدت دو روز در شرکت پتروشیمی پارس آغاز شد

“فرایند ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۱

“فرایند ممیزی مراقبتی نوبت دوم  سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد  ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۱از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ به مدت دو روز در شرکت پتروشیمی پارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ایپنا روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، در این دوره از ممیزی سنجش سطح انطباق فرایند ها وفعالیت های سازمان با الزامات استاندارد ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ صورت می پذیرد.

مجموعه پرتلاش شرکت پتروشیمی پارس افتخار دارد در پرتو همبستگی و اتحادجمعی و به پشتوانه مدیریت عالی سازمانی و همسو با بهبود فرایند های خود  بطور منظم سطح تعهد خود را به حفظ و مراقبت از نظام های مدیریتی با رویکرد رفع مغایرتها ی احتمالی بیازماید ودرسایه تلاش ، تاب آوری وتوکل رسیدن به قله رفیع سرآمدی سازمانی را نزدیک تر سازد.

https://ipna.news/152208کپی شد!