کنترل حریق در بیمارستان نفت تهران

یکی از انبارهای راکد بیمارستان نفت تهران، دچارحریق شد که با حضور به موقع آتش نشانان ایستگاه یک آتش نشانی تهران(حسن آباد) به سرعت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ یکی از انبارهای راکد بیمارستان نفت تهران، دچارحریق شد که با حضور به موقع آتش نشانان ایستگاه یک آتش نشانی تهران(حسن آباد) به سرعت مهار شد.

ساعت ۲صبح روز ۲۰ مرداد در طبقه زیر زمین پارکینگ بیمارستان نفت تهران ودرمحل نگهداری کارتن و کاغذ های باطله ،حریق ایجاد شد و دود گرفتگی ایجاد کرد که با حضور به موقع آتش نشانان ایستگاه آتش نشانی حسن آباد، این حادثه به سرعت مهار شد.

شایان ذکر است،خوشبختانه این حادثه مصدوم و یا تلفات جانی نداشت.

https://ipna.news/152195کپی شد!