متانول پتروشیمی شیراز مهمان بورس انرژی

متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

در رینگ داخلی این بورس، امروز شاهد عرضه کالا‌های آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، نفتای سنگین تصفیه نشده و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی است.

همچنین در رینگ بین الملل، سوخت هوایی و نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانعرضه می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.