تکذیبیه پتروشیمی غدیر در خصوص استخدام های غیر بومی

روابط عمومی پتروشیمی غدیر در پاسخ خبری که پیش تر خبرگزاری ایپنا منتشر کرده بود، جوابیه ای ارسال کرده است، متن جوابیه به شرح زیر است:

پتروشیمی غدیر برای شفافیت و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی لیست بیمه سال ۹۸ و ۹۹ را به مراجع ذی ربط ارسال کرده است.

جذب و استخدام نفرات، مطابق با آخرین دستور العمل صادره شده توسط سهامدار عمده (تاپیکو و شستا ) از سال ۹۷ به بعد ممنوع و صرفاً با طرح توجیهی هیات مدیره و تصویب تاپیکو میسر می باشد.

نفرات ذکر شده در لیست از یک تا هفت سال در غدیر به صورت روزمزد شاغل بوده و ود حال حاضر کما فی سابق به صورت روزمزد مشغول به کار هستند.

صرفا با توجه به صلاح شرکت، نفرات روزمزد از قرارداد حجمی به تامین نیرو (بخش پرسنل روزمزد) انتقال داده شده اند.

عطایی رئیس منابع انسانی پتروشیمی بر اولویت استخدام بومی ها تاکید کرده اند.