آگهی مناقصه شرکت فجر انژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان عملیات راهبری HSE و ایمنی و آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/119

https://ipna.news/152109کپی شد!