بازدید مدیر فاز۲ از پروژه بیمارستان جدیدنفت آبادان

در بازدید مدیر فاز۲ از پروژه بیمارستان جدیدنفت آبادان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شیرالی زاده مدیر فاز ۲ طرح توسعه پالایشگاه آبادان بهمراه محمدرضا بستانی معاونت درمان و داروی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان از پروژه بیمارستان جدید نفت در منطقه دیدن کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی چگونگی به بهره برداری رسیدن و رفع مشکلات موجود و موانع اتمام کار صورت گرفت، سحرخیز سرپرست کارگاه پروژه و مردانی سرپرست دستگاه نظارت پروژه ایشان را همراهی کردند.

پس از بازدید از ساختمان در حال احداث بیمارستان نفت آبادان، که ۸۰% ساخت قسمتهای زیربنایی و تاسیساتی آن به پایان رسیده، در محل هیئت رییسه بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان با حضور دکترنصراله حسونی بحرینی جلسه ای برای دستیابی به راه حل جهت رفع موانع موجود تشکیل شد و راه حل های موجود بررسی گردید.

https://ipna.news/151997کپی شد!