کشیک ارشد ، مدیر شبهای روشن پتروشیمی

کشیک ارشد یا رئیس نوبتکاری مجتمع جانشینی برای رئیس مجتمع در ساعات غیر اداری، شیفت و تعطیلات مجتمع های پتروشیمی است.
به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم پیمان سوری، رئیس نوبتکاری مجتمع ضمن ارائه تعریفی دقیق از سمت رئیس نوبتکاری مجتمع به تشریح فعالیتهای خود و همکارانش در این پست سازمانی مهم پرداخت.
سوری از رئیس نوبتکاری مجتمع که به اختصار با نام کشیک ارشد از آن یاد می شود به عنوان جانشین رئیس مجتمع در یک پتروشیمی نام برد و گفت: کشیک در واقع مسئول و مدیر هماهنگی هر مجتمع پتروشیمی در ساعات غیر اداری، شیفت و تعطیلات رسمی سالیانه است. که سیاستهای کلی و دستورالعمل ها را دریافت و مطابق با هماهنگی های صورت گرفته به اجرا می گذارد.
وی با بیان اینکه رئیس نوبتکاری می بایست همواره فعال و در دسترس باشد افزود: در ساعاتی از روز و شب که کشیک به عنوان جانشین مشغول به کار است تمامی فعالیتها در واحدهای مختلف با هماهنگی او قابل انجام است. کنترل شرایط تولید، میزان افزایش یا کاهش خوراک دریافتی و محصول خروجی، نظارت بر پروتکل های ایمنی مجتمع در ساعات شب، ورود و خروج پرسنل در مواقع اضطراری در حوزه منابع انسانی، هماهنگی انجام اقدامات تعمیراتی در بخش تعمیرات، هماهنگی موارد بارگیری محصول با اداره عملیات بارگیری و انبارهای محصول و در کل آنچه در شرایط شیفت و تعطیلات اتفاق می افتد در حیطه وظایف رئیس نوبتکار مجتمع تعریف می شود.
رئیس نوبتکاری مجتمع یکی از مهمترین وظایف کشیک را فرماندهی عملیات در شرایط اضطراری خواند و افزود: رئیس نوبتکاری مجتمع به واسطه تعاملاتی که با دیگر پتروشیمی ها و شرکتهای منطقه دارد، علاوه بر مجموعه هماهنگی هایی که در حوزه فعالیتهای درون مجتمع انجام می دهد مسئولیت عملیات اضطراری و هماهنگی لازم با ارگانهای خارج از پتروشیمی جم را نیز عهده دار است.
پیمان سوری در خصوص همکاران خود گفت: همکاران من در این حوزه ۴ نفر هستند که به صورت دوره ای شیفت حضور هر یک متغیر است.
https://ipna.news/151964کپی شد!