استقرار سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات(IPCMMS) در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس- علی احمدزاده، مدیر استانداردها، کیفیت و بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه پارس، هدف از راه اندازی این سامانه را یکپارچه سازی مدیریت منابع مالی، انسانی، زمانی و شبکه‌ای برشمرد.

نماینده مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی،  نقش مهم اجرای این سامانه را در افزایش سلامت اداری، شفاف سازی و کاهش هزینه‌های تعمیراتی و حفاظت از دارایی‌های فیزیکی سازمان برشمرد.

لازم به ذکر است که این سامانه نمونه خارجی بومی سازی شده توسط کارشناسان دانشگاه و صنعت بوده که به همت دانشگاه جامع امام حسین(ع) و وزارت نفت به انجام رسیده و در شرکت‌های وابسته وزارت نفت پیاده سازی  شده است.