دو طرح پتروشیمی پنجشنبه در جنوب استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد

زنگنه،وزیر نفت:
دو طرح متانول کاوه و کیمیای پارس خاورمیانه پنجشنبه این هفته به بهره‌برداری می‌رسد،که متانول کاوه در بندر دیر و کیمیای پارس خاورمیانه در عسلویه قرار دارند.
کیمیای پارس خاورمیانه با ظرفیت تولید روزانه ۵ هزار تن متانول و کاوه با ظرفیت تولید روزانه ۷ هزار تن متانول می باشد

https://ipna.news/151936کپی شد!