تداوم فروش استایرن منومر “پارس” تا رشد فروش “شاراک”

در هفته گذشته شاهد عرضه ۳.۱۲۴ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در هفته گذشته شاهد عرضه ۳.۱۲۴ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۸.۸۸۸ تنی مشتریان و حجم معاملات ۳.۱۲۴ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه با کاهش ۸۸ تنی همراه بود.

شد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به هفته منتهی به ۲ مردادماه به ۲۰۴.۵۹۳ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۶۳۹ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۱.۵۱۸ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۱۳۲ تنی و حجم معاملات ۱۳۲ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه افزایش ۴۴ تنی را نشان می‌دهد. نرخ این محصول بدون نغییر در مقایسه با هفته گذشته همراه بود، نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۱۴۷.۴۴۰ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

شد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

افزایش بیش از ۱.۰۰۰ تنی فروش پلی پروپیلن جم در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات  در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه ۶.۷۶۸ تنی انواع پلی پروپیلن توسط شرکت پلی پروپیلن جم بودیم که با تقاضای ۱۴.۸۰۲ تنی مشتریان و حجم معاملات ۶.۷۶۸ تنی مواجه شد.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی پروپیلن با رشد ۲ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۰۰.۷۱۷ هزار ریال در هر تن رسید. ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به افزایش ۱.۱۹۶ تنی حجم معاملات و همچنین افزایش نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۴۵۴ هزار ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین روند قیمتی ماه‌های اخیر انواع پلی پروپیلن‌های شرکت را مشاهده می‌نمایید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

افزایش ۲۰۰ تنی میزان فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات  شرکت پتروشیمی فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته ۱.۲۱۹ تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله ۱.۲۱۹ تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه با رشد ۲۰۷ تنی همراه بود.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

نرخ پایه عرضه این محصول با کاهش ۰.۶ درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به ۶۳.۲۴۹ هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به ۷۷ میلیارد ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

تداوم رشد نرخ فروش استایرن منومر پتروشیمی پارس در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات در هفته گذشته شاهد عرضه ۷.۵۱۲ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بودیم که با تقاضای ۸.۵۲۰ و حجم معاملات ۷.۵۱۲ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه، بدون تغییر همراه بود.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۱۰۷.۵۲۱ هزار ریال در هر تن رسید که با رشد ۳.۹ درصدی نسبت هفته منتهی به ۲ مرداد ماه همراه بود. همچنین ارزش معاملات در این هفته به ۸۰۷ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌نمایید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

رشد بیش از ۶ درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات  شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت ۲.۱۰۰ تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۳.۲۸۰ تنی و حجم معاملات ۱.۱۸۰ تنی در قیمت میانگین ۱۹۶.۱۰۷ هزار ریال در هر تن معامله شد.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد ۶.۸ درصدی و همچنین کاهش ۳۲۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه، به رقم ۲۳۱ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی محصول پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

همچنین در هفته گذشته ۱.۴۲۰ تن از پلی اتیلن سنگین پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه ۸۰۰ تن افزایش را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است ارزش معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۲۳۳ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال رسید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

افزایش ۵۰۰ تنی میزان فروش پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت ۶.۷۷۴ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۵.۴۶۸ تنی و معاملات ۴.۳۶۸ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۵۳.۱۳۰ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۰.۲ درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش ۵۰۰ تنی در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به ۶۶۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمتی هفتگی پلی اتیلن سنگین این شرکت ارائه شده است.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

 

کاهش بیش از ۱.۱۰۰ تنی فروش پلی اتیلن سنگین و رشد بیش از ۵ درصدی نرخ فروش پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا:

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات  شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت ۲.۰۰۰ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۲۷۰ تنی و معاملات ۱۳۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۶۶.۱۱۹ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۸.۸ درصدی در نرخ فروش و کاهش ۱.۱۲۰ تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به ۲۱ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال رسید.

همچنین در این هفته شاهد عرضه ۳.۲۱۲ تن محصولات پلی اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۴.۶۴۲ تنی همراه بود و در نهایت منجر به معاملات ۳.۲۱۲ تنی شد. نرخ این محصول با رشد ۵.۳ درصدی در مقایسه با هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به ۱۴۲.۱۶۰ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به کاهش ۶۲۰ تنی فروش به ۴۵۶ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات و همچنین نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی اتیلن سنگین شرکت ارائه شده است.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

افزایش نرخ فروش وکاهش ۲۶۰ تنی فروش آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۰۰۰ تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضای ۱.۳۲۰ تنی و حجم معاملات ۱.۰۲۰ تنی از این محصول همراه بود. نرخ متوسط هر تن از این محصول با رشد ۱.۹ درصدی به ۸۸.۵۴۳ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات با توجه به رشد نرخ فروش و همچنین کاهش ۲۶۰ تنی میزان فروش در مقایسه با هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به ۹۰ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال رسید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

آخرین جدول معاملات محصول آرتوزایلین و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی این محصول که مربوط به معاملات هفته گذشته این شرکت بوده، در ادامه ارائه شده است.

همچنین لازم به ذکر است این هفته شرکت پتروشیمی نوری موفق به فروش محصول پارازایلین خود نشد.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

رشد بیش از ۷ درصدی نرخ فروش اوره پریل پتروشمی خراسان در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعاتپتروشیمی خراسان در هفته گذشته ۳۵۰ تن کریستال ملامین را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۴۷۰ تنی و حجم معاملات ۳۵۰ تنی همراه بود. میانگین نرخ هر تن از این محصول ۱۹۸.۲۵۰ هزار ریال در هر تن به فروش رسید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

ارزش معاملات این محصول با توجه به کاهش ۲.۴ درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش ۲۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه به ۶۹ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال رسید.

همچنین دیگر محصول اصلی شرکت یعنی اوره پریل با عرضه ۲۰۰۰ تنی و فروش ۷۰۰ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۲ مرداد ماه کاهش ۱.۵۰۰ تنی را نشان می‌دهد. از طرفی نرخ فروش هر تن از این محصول در بورس کالا، ۳۳.۰۷۲ هزار ریال بوده که با رشد ۷.۲ درصدی همراه بود.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره گرانول و کریستال ملامین شرکت را در ادامه مشاهده می‌نمایید.

رشد نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

https://ipna.news/151878کپی شد!