۲ انتصاب جدید در منطقه ویژه اقتصادی پارس

به گزارش خبرگزاری ایپنا ایرج خرم دل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حکمی فرهاد ابیانی را به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان و بهرام دشتی نژاد را به عنوان مشاور مدیر عامل در امور اجرایی منصوب کرد.

https://ipna.news/151867کپی شد!