اساسنامه صندوق قرض الحسنه “شهدای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان” به امضا رسید

اساسنامه صندوق قرض الحسنه “شهدای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان” در نشست شورای پایگاه مقاومت این مرکز مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و به امضای حضار رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛اساسنامه صندوق قرض الحسنه “شهدای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان” در نشست شورای پایگاه مقاومت این مرکز مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و به امضای حضار رسید.

این نشست با حضور دکتر محسن تندر، اعضای هیات مدیره صندوق و اعضای شورای پایگاه مقاومت این مرکز صورت پذیرفت و در آن اساسنامه صندوق قرض الحسنه شهدای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در نشست شورای پایگاه مقاومت این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این اساسنامه به امضای حضار رسید.

صندوق قرض الحسنه پایگاه مقاومت ” شهدای بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ” با هدف همیاری و کمک به رفع نیازمندی های مالی کارکنان این مرکز راه اندازی و طبق مصوبه شورای پایگاه مقاومت، دکتر محسن تندر، جواد رزمجویی و حامد زارع؛ اعضای هیات مدیره این صندوق انتخاب شدند .

https://ipna.news/151824کپی شد!