بازگشایی (پکرمان)،(پترول)

نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی بارز(پکرمان)، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) آماده انجام معامله می باشند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی بارز(پکرمان)، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

https://ipna.news/151811کپی شد!