رشد محسوس نرخ اوره صادراتی پتروشیمی شیراز

نرخ فروش اوره صادراتی شرکت با ۲۰ درصد افزایش همراه بوده و به ۳۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال رسیده و رخ اوره کشاورزی نیز بدون تغییر نسبت به خرداد ماه در سطح ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی شیراز در تیر ماه موفق به کسب درآمد عملیاتی ۱.۹۸۹ میلیارد ریالی شده که جمع کل درآمد‌های عملیاتی محقق شده شرکت در این ۴ ماه به ۱۴.۹۴۲ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درآمد‌های ۴ ماهه شرکت به ۱۴.۹۴۰ میلیارد ریال رسید

نرخ فروش اوره صادراتی شرکت با ۲۰ درصد افزایش همراه بوده و به ۳۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال رسیده و رخ اوره کشاورزی نیز بدون تغییر نسبت به خرداد ماه در سطح ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال باقی مانده است.

همچنین نرخ متانول داخلی شرکت با رشد یک درصدی قیمت به ۱۵ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال رسیده است.

https://ipna.news/151804کپی شد!