پایان دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی (pcc)

در جلسه امروز دفاعیات متهم خیری زاده و وکیل وی اخذ شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در ادامه نوبت به محاکمه غیابی متهم علی اشرف ریاحی رسید که متواری است و وکیل این متهم آخرین دفاع را انجام داد.
بعد هم متهم علایی رحمانی عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) دفاع کرد که البته از همه جریانات مطرح شده در پرونده اظهار بی اطلاعی می‌کرد.
جلسه بعدی دادگاه شنبه ۱۱ مرداد در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار می‌شود.
https://ipna.news/151787کپی شد!