قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش به دلار ۱۸۳۷۷۸ ریالی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش ۴۳۲۹ ریالی به دلار ۱۸۳۷۷۸ ریالی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برای هفته پیش رو بر اساس نرخ دلار ۱۸۳۷۷۸ ریالی اعلام شد.

هفته پیش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار ۱۷۹۴۴۹ ریالی اعلام شده بود.

https://ipna.news/151769کپی شد!