آگهی مزایده شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان فروش روغن های دور ریز و ضایعاتی استحصال شده شرکتفجر انرژی خلیج فارس ، برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید..

http://www.fajrco.com/fa/tender/118