افت ١٠درصدی فروش در پتروشیمی جم/ کاهش فروش داخلی در برابر افزایش صادرات

درحالی شرکت پتروشیمی جم در چهار ماه ابتدایی سال جاری افت ١٠ درصدی مبلغ فروش را تجربه کرد که میزان فروش شرکت درتیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ٢١ درصد کاهش یافته است.

بنا به گزارش ماهانه عملکرد شرکت پتروشیمی جم، میزان فروش ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۹,۸۸۹میلیارد و ۵۴٣ میلیون ریال بوده است که نسبت به خرداد ماه سال جاری رشد ١۴ درصدی را نشان می دهد.

اما مقایسه فروش شرکت در تیر ماه امسال با مدت مشابه در سال قبل نشان می دهد میزان فروش شرکت ٢١ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر میزان فروش داخلی شرکت در ماه تیر مبلغ ۷,۴۸۸,میلیارد و ١٩١ میلیون ریال بوده است که افزایش ٢٠ درصدی را نسبت به خرداد ماه نشان می دهد.

گفتنی است بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در تیر ماه امسال، محصول اتیلن به مبلغ ۲,۱۹۶میلیارد و ۴۶٠ میلیون ریال بوده است.

شرکت پتروشیمی جم در تیرماه مجموعا ٢۴٠١ میلیارد ریال فروش صادراتی محصول داشته که افت ۵٠ درصدی نسبت به میانگین سه ماهه ابتدایی سال جاری را نشان می دهد.

همچنین شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه در مجموعا مبلغ ۴۲ هزار و ٢۶٩ میلیارد و ٣٩۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ٩٨ کاهش ۶ درصدی داشته است.

 

https://ipna.news/151752کپی شد!