اطلاعیه مهم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص تردد خودرویی

به اطلاع می رساند، تمامی کارکنان اعم از روزکار، نوبت کار، پیمانکاران و سایر شهروندان که قصد تردد خودرویی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را دارند، برای دریافت مجوز الکترونیکی اطلاعات لازم را در سایت زیر وارد نمایند.
sater.petzone.ir

لازم به ذکر است از ورود خودروهای بدون مجوز الکترونیکی در تمامی ساعات شبانه روز جلوگیری می شود.

https://ipna.news/151700کپی شد!