“نوری” نرخ خوراک را کاهش داد

شرکت پتروشیمی نوری اصلاحیه کاهش قیمت خوراک سال ۹۸ را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی نوری از تغییر در نرخ خوراک سال ۹۸ خبر داد.بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اصلاحیه کاهش قیمت خوراک سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲.۲۷۰ میلیارد ریال دریافت شده است. بدیهی است مبلغ فوق در سرفصل سایردرآمد‌ها (کاهش هزینه خوراک) در دوره ۶ ماهه سال جاری گزارش خواهد شد.

https://ipna.news/151694کپی شد!