استخدام ۴۲ نفر در شرکت پتروشیمی مهاباد

شرکت پتروشیمی مهاباد از بین دارندگان کاردانی و کارشناسی در رشته های:مهندسی شیمی گرایش پلیمر،نفت و شیمی (آقا)دعوت به همکاری می نماید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛