دریافت و تمدید دو گواهینامه استاندارد توسط پتروشیمی بندرامام

شرکت پتروشیمی بندرامام در دو بخش موفق به دریافت و تمدید گواهینامه استاندارد شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛روز شنبه ۲۸ تیرماه بصورت ویدیو کنفرانس ممیزی خارجی یکپارچه سیستم مدیریت انرژی پتروشیمی بندرامام بر اساس ISO 50001 توسط ۳ ارزیاب و ممیز انجام که طی آن پتروشیمی بندرامام موفق به کسب گواهینامه ISO 50001 (2018) در حوزه مدیریت انرژی شد.

همچنین در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ تیرماه بصورت ویدیو کنفرانس ممیزی استاندارد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE برگزار شد که در پایان آن ، پتروشیمی بندرامام توانست گواهینامه HSE-MS را یکبار دیگر کسب و تمدید نماید.

گفتنی است با توجه به سیاستگذاری های مدیریت پتروشیمی بندرامام و همچنین تلاش مدیران و کارکنان شرکت در اجرای تمامی فرآیندها سبب شد تا این گواهینامه ها کسب گردد.

https://ipna.news/151672کپی شد!