مرگ یک کارگر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به علت سقوط از ارتفاع

یک کارگر ۲۵ ساله به نام حسن هندیجانی شاغل در شرکت پتروکیمیا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

اطلاعات تکمیلی به زودی از همین رسانه منتشر میشود.

https://ipna.news/151632کپی شد!