تشریح عملکرد واحد آموزش وپژوهش در سال گذشته وهمچنین دوران کرونا

در سال گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر ساعت برای جمعیت تحت پوشش آموزش انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ عباس علوی مهر سرپرست آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان از ارائه نزدیک به ۱۵هزار نفر ساعت آموزش به کارکنان درسال گذشته خبر داد واضافه کرد:حدود ۲۰درصد این دوره های آموزشی به صورت مکاتبه ای و مجازی صورت گرفته است.

ایشان ضمن تشکر از همکارای صمیمانه مرکز آموزشهای مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای آموزش گروههای پزشکی ، صدور گواهی نامه و در نظر گرفتن امتیاز بازآموزی برای همکاران را از ویژگی های برگزاری اینگونه دوره ها دانست.

علوی مهر ضمن اعلام این خبر که در سال گذشته ۶ هزار نفر ساعت آموزش برای جمعیت تحت پوشش انجام شده است افزود: موضوعات مختلف از جمله پیشکیری از بیماری های متابولیک ، بیماری های واگیر دار ، روانشناسی و بهداشت خانواده در این جلسات آموزشی مطرح گردیده است که اکثراً با همکاری اساتید داخلی انجام شده است. وی متذکر شد ، واحدهای بهداشت خانواده ، پرستاری خانواده ، پزشکی خانواده و طب صنعتی و HSE در برگزارای این دوره ها همکاری صمیمانه ای با واحد آموزش داشته اند.

سرپرست واحد آموزش و پژوهش در ادامه بیان کرد: با احتمال ورود بیماری از کشور چین و قبل از شیوع آن در ایران، کادر پزشکی توسط متخصصین بیماری های عفونی و داخلی تحت آموزش قرار گرفتند و سپس به کارکنان خدماتی تنظیفات ، آبدارخانه ها ، حراست ، رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب در سطح تمامی شرکتهای نفتی نیز توسط کارشناسان مربوطه آموزش های لازم جهت کنترل و پیشگیری از کووید ۱۹ داده شد.

ایشان یکی از فعالیت های مهم انجام شده در دوران کرونا را آموزش روشهای گندزدایی به افراد معرفی شده از سوی صنایع و شرکتها دانست تا مکانهای عملیاتی و غیر عملیاتی این شرکتها به طور مرتب و به صورت اصولی گندزدایی گردد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: با شروع موج اول بیماری تمام آموزش ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها به صورت مکاتبه ای برای گروههای مختلف پزشکی انجام و آژمون نیز از آنها گرفته شد.. وی اضافه کرد: با شروع موج دوم بیماری نیز آموزش های مربوطه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت مجازی و از طریق وبینار برگزار می گردد که هماهنگی های لازم در این خصوص انجام گرفته است.

ایشان در پایان ضمن بیان این مطلب که تا اطلاع ثانوی برای تمامی گروههای درمانی و غیر درمانی دوره های آموزشی بصورت مکاتبه ای و مجازی برگزار خواهد شد ، از پزشکان ، پیراپزشکان ، داروسازان و دندانپزشکان درخواست کرد برای شرکت در وبینارهای بارگذاری شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس esfahan.ircme.ir مراجعه و ۲۵ امتیاز سالانه را اخذ نمایند .

https://ipna.news/151614کپی شد!