سود هر سهم “جم” تغییر چندانی نداشت

شرکت پتروشیمی جم در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۰۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۲۹ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۴ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی جم با سرمایه ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی جم در دوره یاد شده، مبلغ ۸ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۰۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۴ درصدی برخوردار است.

“جم” در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۶۲۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی جم در برآورد خود از نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده است: نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی جم طبق قراردادهای فیمابین با مشتریان خارجی و فروش محصولات داخلی از طریق بورس کالا و نشریه بین المللی ICIS است.

همچنین برآورد “جم” از نرخ خرید مواد اولیه در دوره یاد شده، به شرح زیر است:

براساس قراردادهای فیمابین و ابلاغ مصوبات هیات دولت و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی است.

شرکت پتروشیمی جم در برآورد خود از تغییرات عوامل بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه قید شده، عبارت است از: تغییر در عوامل بھای تمام شده که عمده ی آن ھزینه مواد مستقیم تولید است در دو عامل استوار است: ١ -تغییر در ماھیت مواد که پتروشیمی جم برنامه عمده ای در تغییر ماھیت نوع مواد ندارد. ٢- تغییر در نرخ خوراک که بستگی به مصوبات ھیأت دولت و انجمن صنفی کارفرمایان ھمچنین نرخ ارز دوره آتی دارد.

https://ipna.news/151611کپی شد!