ارائه نقشه راه پتروشمی امیرکبیر در ساخت داخل در مجمع سالانه

شرکت امیرکبیر در سال ۹۸ در حوزه ساخت داخل توانست به موفقیت هایی در حوزه های ذیل دست پیدا کند که حاصل تلاش محققان این بخش در شرکت بوده است.

تلاش برای بومی سازی قطعات در شرایط تحریمی از جمله فعالیت های نیروهای ساخت داخل شرکت امیرکبیر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، از جمله فعالیت های درخشان ساخت داخل می توان به انعقاد قرارداد با وزارت دفاع ، پژوهشگاه هوا و فضا ، پژوهشگاه پلیمر صنعت نفت جهت تولید و ساخت داخل نمودن تجهیزات حساس تولید ساخت،تدوین دانش فنی وبومی سازی کلیه قطعات پمپهای گریز از مرکز، ساخت، تدوین دانش فنی و بومی سازی قطعات حساس و تحریمی ابزاردقیقی ( انواع کنترل ولوها و اکچویتورهای مربوط )، دستیابی به دانش فنی، ساخت وبومی سازی قطعات تخصصی ومکانیکی مربوط به بسته بندی با برند BOECKER & HAVER، انجام مهندسی معکوس واقتباس نقشه ساخت اقلام فاقد شناسنامه فنی جهت امکان سنجی ساخت داخل, بومی سازی وخودکفایی در آنها، ساخت،تدوین دانش فنی و بومی سازی کلیه قطعات پمپهای گریز از مرکز شدیداً تحریمی با برند فلوسرو و ساخت،تدوین دانش فنی وبومی سازی قطعات حساس پمپهای با برند مارلی اشاره کرد.

https://ipna.news/151524کپی شد!