واحد PA پتروشیمی فارابی مجددا در سرویس قرار گرفت

واحد PA این پتروشیمی که در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۹ بمنظور تعمیرات اساسی از سرویس خارج شده بود مجددا از ۲۵ تیرماه در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛فخرایی طی بازدیدی که از اتاق کنترل واحد PA داشت راه اندازی مجدد و نحوه تولید وشروع به کار مجدد این واحد رابه صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

لازم به ذکر است که خوشبختانه برنامه تعمیرات اساسی و تولیددر مدت زمان کمتری از برنامه ریزی انجام شده ودر مدت زمان ۱۰ روز به اتمام رسید.

در پایان مدیرعامل ضمن تشکر از همه پرسنلی که در تعمیرات اساسی و راه اندازی مجدد واحد به صورت شبانه روزی تلاش نمودند بر افزایش تولید با توجه به شرایط فعلی تاکید نمود.

شایان ذکر است برنامه تعمیراتی برای مورد مشابه در سال گذشته ۲۲ روز به طول انجامیده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.