“کرماشا” از صادرات اوره بی‌خبر ماند

مدیرمالی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه گفت: شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از میزان صادرات اوره ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اطلاعی ندارد. هرچند به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه وضعیت صادرات سخت شده، اما پیش بینی می‌شود میزان صادرات نسبت به سال گذشته تغییری نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛پریسا رستمی، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه درخصوص سهم پتروشیمی کرمانشاه با وجود افتتاح اوره لردگان اظهار کرد: با راه اندازی واحد‌های جدید اوره به احتمال زیاد سهم این شرکت از تامین بازار داخل کمتر خواهد شد.

وی درباره آخرین نرخ گاز دریافتی پتروشیمی کرمانشاه افزود: آخرین نرخ گاز طبیعیی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اردیبهشت ماه به ازای هر متر مکعب ۶.۸۳۴ ریال است.

مدیرمالی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه همچنین درخصوص آخرین تراز ارزی شرکت ادامه داد:اطلاعات دوره سه ماهه متنهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت در تهیه بوده و در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

رستمی با اشاره به وضعیت پیشرفت فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه ادامه داد: آخرین وضعیت پروژه در اطلاعات دوره سه ماهه در سامانه کدال منتشر خواهد شد و به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

وی درباره میزان مصرفی گاز خوراک برای تولید یک تن آمونیاک خاطرنشان کرد: مقدار استاندارد مصرف آمونیاک جهت تولید یک تن اوره مقدار ۵۶۶ کیلوگرم، مقدار استاندارد گاز خوراک به ازای هر تن آمونیاک برابر با ۷۰۴ استاندارد مترمکعب و مقدار استاندارد گاز سوخت به ازای هر تن آمونیاک برابر با ۲۶۹ استاندارد متر مکعب است.

مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بیان کرد: مقادیر اعلام شده بر مبنای استاندارد طراحی شرکت بوده و با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی و شرایط تولید می‌تواند تغییر کند.

رستمی درباره میزان صادرات اوره ایران و پیش بینی خود از روند صادرات در سال جاری گفت: شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از میزان صادرات اوره ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اطلاعی ندارد. هرچند به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه وضعیت صادرات سخت شده، اما پیش بینی می‌شود میزان صادرات نسبت به سال گذشته تغییری نداشته باشد.

https://ipna.news/151374کپی شد!