فیلم: نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

https://ipna.news/151369کپی شد!