صدور مجوز برای واردات PVC

کمیته تخصصی پتروشیمی درراستای تنظیم بازار و به منظور کاهش التهاب بازار PVC، واردات این محصول را برای عرضه از طریق سازوکار قیمت گذاری تلفیقی تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در شرایطی که در ۷ ماه نخست سال گذشته بیش از ۳۰ درصد حجم عرضه شده PVC شرکت‌های پتروشیمی به مچینگ می‌رفت و عرضه کنندگان با تخفیف ۵ درصد به فروش این محصول می‌پرداختند، در اواخر سال ۹۸ و با افزایش نرخ ارز، تقاضای این محصول به شدت افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته و با مصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه سلف بلند مدت ۳ ماهه در جهت کاهش رقابت در معاملات، توسط شرکت‌های پتروشیمی آغاز شد که طی دو هفته پس از اجرای آن درصد رقابت به صفر رسید.
اما دوباره در اواخر فروردین ۹۹ و با افزایش نرخ ارز و اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد، میزان تقاضا افزایش یافت. این بار کمیته تخصصی پتروشیمی واردات PVC توسط تولیدکنندگان این محصول و عرضه محصول با قیمت تلفیقی را به منظور کاهش رقابت بی رویه تصویب کرد.

https://ipna.news/151365کپی شد!