آگهی مناقصه شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان عمومی عملیات تعمیر و نگهداری پست ها، خطوط ۴۰۰ و ۱۳۲ کیلو ولت مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس شرکتفجر انرژی خلیج فارس ، برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/115

 

https://ipna.news/151346کپی شد!