مدیریت موج دوم کووید ۱۹ در نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

 موج دوم کووید ۱۹ در نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مدیریت شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛نشست مشترک مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در خصوص مدیریت به هنگام موج دوم بیماری کرونا، برگزار شد.

این نشست با هدف آمادگی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی جهت انجام تعمیرات اساسی در مناطق صنعتی و با توجه به احتمال بُروز موج های بعدی اپیدمی کرونا، صورت پذیرفت.

مدیریت موج دوم کووید ۱۹ در نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲

در این نشست، با توجه به شیوع بیماری کرونا در برخی از مناطق و شهرستان های استان فارس، ارزیابی، توسعه و تجهیز مراکز سلامت کار و مسائلی نظیرِ کنترل، پیشگیری، درمان و اطلاع رسانی در زمینه این بیماری، نظارت بر نحوه توزیع و استفاده از اقلام حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ پیش از انجام تعمیرات اساسی شرکت پیمانکار، مسئولان هر دو سازمان جهت انجام اقدامات پیشگیرانه نشست داشته باشند و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکار در این خصوص، صورت گیرد.

مدیریت موج دوم کووید ۱۹ در نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۵

در همین راستا، اسامی کارکنان و شاغلان در معرض خطر توسط واحد سلامت کار استخراج و در اختیار واحد HSE قرار گرفت.

همچنین، به منظور بهبود کیفیت و نحوه ارائه خدمات، نحوه پیگیری بیماران مشکوک و یا مبتلا به کووید ۱۹ ، بازنگری شد.

در این نشست، به منظور اجرای صحیح و بِروز دستورالعمل ها و پروتکل های ابلاغی از طرف ستاد سازمان و شرکت ملی نفت اقداماتی نظیرِ غربالگری کارکنان در مبادی های ورودی شرکت ها مقرر و آموزش های لازم به کارکنان ارائه گردید.

مدیریت موج دوم کووید ۱۹ در نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۴

هماهنگی با مراکز خصوصی جهت انجام تست کرونا پیش از شروع به کار، برنامه ریزی جهت اقدامات اصلاحی تعمیرات اساسی و ارائه پیشنهاداتی جهت کنترل بیماری کووید ۱۹ حین عملیات تعمیرات اساسی در مناطق اقماری نیز از دیگر مباحث مطروحه جهت بررسی و پیگیری در این نشست بود.

این نشست با حضور رییس HSE، رییس منابع انسانی و سرپرستاران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و سلامت کار و HSE ، مسئول آمار و برنامه ریزی و مسئول کنترل عفونت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در پلی کلینیک مرکزی شیراز انجام شد.

https://ipna.news/151336کپی شد!