برگزاری آزمون استخدام پتروشیمی هنگام و آپادانا در شرایط کرونا، نگرانی داوطلبان را در پی داشته است

برگزاری این آزمون در شرایط کرونا بسیار خطرناک و احتمال افزایش مبتلایان و شیوع گسترده ویروس کرونا را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، با توجه به حجم بالای متقاضیان شرکت کننده در آزمون استخدام نوزدهم تیرماه دو پتروشیمی هنگام و آپادانا در منطقه عسلویه، احتمال و نگرانی بابت شیوع ویروس کرونا وجود دارد.

تعداد کم حوزه های آزمون، وجود متقاضیانی از سراسر کشور و اسکان حداقل دو روزه متقاضیان در شهرهای بوشهر، شیراز و تهران نگرانی عمیقی برای مردم این شهرها و خود متقاضیان به وجود آورده است.

چگونه مدیران این پتروشیمی ها اصرار به برگزاری آزمون با پراکندگی بالای متقاضیان در سطح کشور را دارند، در حالی که آزمون مدارس با دانش آموزان بسیار اندک برگزار نمی شود.

بی تدبیری مسئولین در این خصوص می تواند باعث شیوع ویروس کرونا میان جوانانی شود که برای رهایی از بیکاری و امید به آینده وارد این کارزار شده اما احتمال ابتلایشان به ویروس کرونا خود، اطرافیان و خانواده شان را تهدید می کند.

https://ipna.news/151320کپی شد!