راه اندازی مجدد سامانه پایش و غربالگری کرونا

سامانه خوداظهاری پایش ، غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ که از فروردین ماه امسال راه اندازی شده بود بعد از مدتی وقفه کوتاه از امروز مجدد راه اندازی و در اختیار خانواده صنعت نفت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛سامانه خوداظهاری پایش ، غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ که از فروردین ماه امسال راه اندازی شده بود بعد از مدتی وقفه کوتاه از امروز مجدد راه اندازی و در اختیار خانواده صنعت نفت قرار گرفت.

تمام همکاران شاغل رسمی، قراردادی، پیمانکاری و خانواده های آنها و بازنشستگان صنعت نفت و خانواده هایشان امکان ثبت نام در این سامانه را دارند. این سامانه به منظور ضرورت پایش ، غربالگری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در محیط های کاری و نیز پیگیری افراد نیازمند قرنطینه در منزل یا محل کار، در جهت خوداظهاری راه اندازی شده است . دسترسی به سامانه از طریق وب سایت سازمان به آدرس https://www.piho.ir/fa/corona و نحوه ورود به سامانه از طریق شماره پرسنلی و کد ملی شاغل امکان پذیر است.

https://ipna.news/151128کپی شد!